GLA 130 m2
Adres

Al. Pilsudskiego

Białystok

Podlaskie

Rzuty

Lokalizacja